top of page

Services/Servicii

protect bloc locuințe București
Services/Servicii
Arhitecti.biz oferă servicii complete de arhitectură, incluzând:
 • Schițe preliminare - anteproiect, studiu fezabilitate
 • Dezvoltarea proiectului
 • Documentații de Urbanism
 • Documentații pentru obținerea avizelor și a Autorizației de Construire
 • Proiecte faza detalii de execuție, proiecte design interior
 • Administrare contract execuție
Arhitect.biz provides a full architectural service including:
 
 • Concept design
 • Design Development
 • Planning Applications
 • Building Control Applications
 • Detailed Design
 • Contract Administration
Full Architectural Service/Serviciu Arhitectură Complet

Un serviciu de arhitectură complet include toate etapele din tot parcursul unui proiect de construcție, de la ideile inițiale de design, proiect propriu-zis și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, până la finalizarea construcției.
Punem întotdeauna nevoile clienților noștri în primul rând și serviciile noastre pot fi personalizate pentru a se potrivi cu gestionarea etapelor selectate sau pentru toate etapele, oferind sprijin maxim acolo unde este nevoie, precum și liniște sufletească.


A full architectural service includes all stages throughout a construction project, from initial ideas through design, planning and building control applications to completion of the build.

We always put our customers needs first and can tailor our services to suit by managing selected stages or all stages, giving maximum support where it´s needed and peace of mind.

Getting It Right/Înțelegerea temei de proiect

Verificați-vă posibilitățile de realizare a proiectului de arhitectură și vedeți cum se încadrează în buget, cu ajutorul Arhitect.biz. Vom discuta schițele proiectului împreună cu echipa de profesioniști, analizând oportunitățile și evidențiind provocările ce pot apărea în realizarea acestuia.

Aceasta este o etapă crucială în orice proiect de construire, pentru că definește gama de posibilități și identifică prioritățile proiectului, cu precădere problemele care pot apărea și modul de evitare a acestora. 

Home Design Consultation/Consultații design interior

Inspiră-te și definește proiectul de arhitectură al casei tale prin consultațiile de design și proiectare cu Ana Maria sau cu Dan, arhitecții șefi de la Arhitect.biz. Ei vor discuta dorințele tale privind amenajarea locuinței, astfel vei profita de experiența și creativitatea lor.

Acesta este primul pas pentru orice proiect al casei și îți va consolida încrederea de a duce proiectul înainte și a realiza construcția visată.

 

Inspire and define your home improvements through a Home Design Consultation with Ana Maria or Dan, principal architects at Arhitect.biz. They will discuss your wishes with you in your home, giving you the benefit of their expertise and creativity.

This is the first step for any home improvements and will put you in a strong position to take your project forward to achieve your dream home.

Check the possibilities for your project and how well it fits within your budget with Arhitect.biz. We will discuss sketch plans with a team of construction professionals to analyse opportunities and highlight challenges to achieving your project.

This is a crucial stage in any construction project as it defines the scope of the work and identifies the priorities for the project, giving insight into problems that could occur and how to avoid them.

Planning and Building Control/Planificarea, autorizarea și controlul clădirii

Obținerea aprobărilor necesare, astfel încât proiectul să poată avansa, este necesară pentru fiecare lucrare. Noi, la Arhitect.biz, avem o rată foarte mare de succes cu dosarele pentru avizare și autorizare și facem tot ce putem pentru a ne asigura că proiectul este aprobat.

Arhitect.biz  ține pasul cu ultimele descoperiri în tehnologia construcțiilor și poate administra toate cerințele proiectului tehnic, de la dosarele pentru avizare și autorizare, până la detaliile de construire.

Contracts & Builders/Contracte și constructori

Eliminați grija selectării constructorului potrivit pentru proiectul dumneavoastră de arhitectură. Vom găsi, prin verificări detaliate și selecta 3-5 contractori pentru a oferta, asigurându-vă că vom obține cel mai bun constructor pentru proiectul dumneavoastră. Vom verifica, de asemenea, ofertele, pentru a ne asigura că acestea sunt comparabile.
Realizarea contractului corect este important pentru protejarea ta și a proprietății tale. Arhitect.biz vă poate consilia cu privire la cele mai bune contracte pentru proiect și la realizarea caietului de sarcini.

Getting the right approvals so that your project can go ahead is necessary for every project. We have a very high success rate with planning applications and do everything we can to ensure that your project is approved.

Arhitect.biz keeps up to date with the latest advances in construction technology and can deal with all technical project requirements from building control applications to construction details.

Do not worry about finding and selecting the right builder for your project. We find, thoroughly check and select 3-5 contractors to quote, making sure that we get the best contractor for your project. We also check the quotes to make sure that they are comparable.

Using the right contract is important to protect you and your property. Arhitect.biz can advise on the best contract for your project and put together the contract documents.

bottom of page